Strategie Ministerstva kultury & konference Power of Culture

Zástupci našeho řešitelského týmu se podíleli na připomínkování nově vznikající strategie Ministerstva kultury pod názvem “Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů”.

27. listopadu podepsal ministr kultury Lubomír Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček Memorandum o spolupráci mezi oběma ministerstvy při tvorbě a implementaci strategie. V návaznosti na to vznikne pracovní skupina složená ze zástupců obou ministerstev, která se bude systematickému rozvoji dále věnovat. Více info např. https://www.countryforfuture.com/mpo-a-mk-budou-spolupracovat-v-podpore-kultury-a-prumyslu/.
28. listopadu se pak odehrála konference Power of Culture, která byla výchozím bodem pro komunikaci podstaty podpory KKP v České republice a diskutovala jak strategii tak memorandum. Na konferenci zastupoval tým z Olomouce hlavní řešitel Rostislav Nétek, a zástupce aplikačního garanta-coworkingu Vault42 Radek Holík. O jejich významu v souvislosti s identitou, konkurenceschopností ČR a ekonomickým a inovativním přesahem, zde promluvil například ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, státní tajemník Ministerstva kultury Zdeněk Novák, europoslankyně Martina Dlabajová nebo Martin Wichterle ze Svazu průmyslu a dopravy, majitel Wikov Group, sklárny Rückl a sklárny Bomma. Více info např. https://sdeleni.idnes.cz/zpravy/prumysl-neni-jen-tovarna-s-kominem.A191203_135500_zpr_sdeleni_hradr.
Foto: Ministerstvo kultury
Projekt "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz | +420 585 634 584 | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci