Setkání v sídle TAČRu s Hasan Bakhshi (NESTA)

Dne 20. 6. 2019 byly zástupci našeho projektu pozvání do sídla TAČRu, cílem bylo setkání a krátké představení našeho projektu panu Hasanovi Bakhshi z NESTA. Hasan je odborník na analýzu a podporu kreativních průmyslů UK a zároveň vedoucí nově vynikajícího Creative Industries Policy and Evidence Centre.

autor: Rostislav Nétek
autor: Marcel Kraus, TAČR
Projekt "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz | +420 585 634 584 | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci