Publikace “Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu”

Nétek R., Bilík P. a kol. (2020). Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5844-1.

Univerzita Palackého v Olomouci se dlouhodobě snaží přispět k posílení pozice kreativních průmyslů v regionu. Stejný cíl sleduje i publikace „Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu“, která navazuje na dlouholeté mapování oblasti a výchozí monografii „Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku“ (2017).

Na základě kvalitativní analýzy současné situace předkládá publikace kromě sumarizace dosavadních zjištění také systematická opatření pro zamezení brain drainu, odchodu talentů a lidského kapitálu v oblasti kulturních a kreativních odvětví, včetně řady konkrétních návrhů podporujících vznik start-upů, co-workingů či kreativních hubů. Soubor navrhovaných opatření, která vycházejí ze sociologických a geoinformatických datových i mapových analýz, přitom nabízí místní samosprávě a partnerským subjektům praktické a aplikovatelné nástroje nejen pro redukci nežádoucích efektů, ale měl by umožnit také systémová opatření pro a získávání lidského kapitálu z České republiky i ze zahraničí. Základní idea pracuje s omezenými možnostmi finančních zdrojů a v dílčích návrzích jsou formulována především nízkonákladová řešení založená na strategiích, symbiotickém působení kreativních odvětví vůči samosprávě a vzájemném využívání výstupů tvůrčího a sociálního kapitálu.

Publikace obsahuje rovněž speciální kapitolu věnovanou přímé reflexi probíhající krize, která zasáhla prakticky celou sledovanou oblast, tedy pandemie covid-19 a s ní související restriktivní opatření.

Publikace ke stažení (PDF, 8.5 MB)

 

 

Projekt "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz | +420 585 634 584 | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci