Podporujeme kreativní Olomouc – Olomoucké kulturní fórum a panelová diskuze

K příležitosti závěru projektu TAČR (Univerzita Palackého v Olomouci) se v rámci #5 Olomouckého kulturního fóra uskuteční panelová diskuze kulturní a kreativní sféry se zástupci vedení města, kraje, univerzity a dalšími aktéry v této oblasti.

Univerzitní tým představí výsledky šetření fenoménu brain drain a brain gain Olomouce jako kreativního města a společně můžeme debatovat také nad aktuální palčivou situací koronavirové krize.

Kdy: středa 11. 11. od 16.30

Kde: online, v prostředí platformy Zoom (odkaz bude upřesněn)

Program: 

 • Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu – úvodní slovo
 • Prezentace výstupů šetření projektu a iniciativy Olomoucké kulturní fórum:
  • Rostislav Nétek – mapování fenoménu brain drain
  • Michaela Jendřejková – výsledky dotazníkového šetření a focus groups
  • Magdaléna Petráková – výstupy iniciativy Olomoucké kulturní fórum
  • Petr Bilík – role univerzity, návrh strategie a doporučení jednotlivým aktérům
 • Markéta Záleská, náměstkyně primátora – příprava městské strategie pro kulturu a kreativitu, podpora kultury v krizi
 • Nový radní pro kulturu Olomouckého kraje – nové vedení Olomouckého kraje a strategie pro kulturu
 • Moderovaná diskuze, Q&A

Předpokládaná délka programu 90 min. Moderuje Dita Palaščáková.

Debaty se zúčastní mimo jiné zástupci Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje, agentury CzechInvest, další zástupci vedení města a kraje, zástupci agentury TA ČR a zástupci olomoucké kulturní a kreativní sféry

Projekt “Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu” (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Partneři projektu:  Statutární město Olomouc, CzechInvest, Vault 42, Coworking Olomouc, Kreativní Olomouc

#projektTACR #braindrain #braingain #covid

 

Z organizačních důvodů Vás prosíme o (nezávaznou) registraci, na základě které obdržíte před konáním přístupový link, přes který se budete moci na Zoom přihlásit:

Projekt "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz | +420 585 634 584 | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci