Mapování Olomouckých kreativních průmyslů na 23. kartografické konferenci

S problematikou prostorového mapování kreativních průmyslů se mohli seznámit návštěvníci nejprestižnější oborové kartografické akci v ČR – 23. kartografické konferenci, která se uskutečnila v září v Kutné Hoře. Hlavní řešitel projektu dr. Rostislav Nétek zde prezentoval za celý autorský kolektiv příspěvek formou posteru pod názvem “Mapování odlivu a přílivu aktérů kreativních průmyslů”. Vlastní poster je k dispozici pro nahlédnutí zde.

Projekt "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz | +420 585 634 584 | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci