Mapová příloha “Fenomén brain drain města Olomouce – Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020”

Nétek R., Burian J., Pászto V. a kol. (2020). Fenomén brain drain města Olomouce – Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020. Specializovaná mapa. Univerzita Palackého v Olomouci.

Předkládaná specializovaná mapa “Fenomén brain drain města Olomouce” s podtitulem “Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020” mapovou přílohou publikace “Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu”. Mapa  je výsledkem procesů kartografické analýzy a syntézy. Jedná se o výstup zpracovaný v geografickém informačním systému (GIS). Hlavní mapa v měřítku 1 : 750 000 je výsledkem originální a unikátní syntézy 10 vstupních faktorů, podává komplexní přehled o míře brain drainu z Olomouce do ostatních měst ČR. Vedle hlavní mapy obsahuje 5 map doplňkových a 1 tabulku, které zobrazují blíže profilované témata, přímo vázané na brain drain. Vedlejší mapa “Kreativní průmysly a univerzitní brain drain” vznikla na základě vlastních primárních šetření v roce 2020.

Mapa ke stažení pro tisk (PDF, 160 MB) Mapa ke stažení pro náhled (JPG, 7 MB)

Projekt "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz | +420 585 634 584 | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci