Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu

Kvalitativní analýza pracovních podmínek firem a jednotlivců podnikajících v oblasti kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci.

Analýza souboru motivací vedoucích k rozhodování proč působit v regionu, anebo přesunout svoji činnost do jiných center.

Kvantitativní analýza ekonomického potenciálu a jeho reálného uplatnění v rámci olomoucké aglomerace. 

Datové a mapové zpracování pohybu pracovních sil v oblasti kreativních průmyslů ilustrující návaznost tendencí daného segmentu pracovního trhu na absolutorium sounáležitých oborů na jednotlivých VŠ.

Návrh opatření pro konkurenceschopnost aglomerace v oblasti kreativních průmyslů. 

Příprava implementace opatření ve spolupráci s klíčovými aktéry a partnerskými institucemi.

Projekt "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz | +420 585 634 584 | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci