Cíle projektu

Kvalitativnı́ analýza pracovních podmínek firem a jednotlivců podnikajících v oblasti kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a analýza souboru motivací vedoucích k rozhodování proč působit v regionu, anebo přesunout svoji činnost do jiných center.

Kvantitativnı́ analýza ekonomického potenciálu a jeho reálného uplatněnı́ v rámci olomoucké aglomerace. Datové a mapové zpracovánı́ pohybu pracovních sil v oblasti kreativních průmyslů ilustrující návaznost tendencı́ daného segmentu pracovního trhu na absolutorium sounáležitých oborů na jednotlivých VŠ.

Návrh opatřenı́ pro konkurenceschopnost aglomerace v oblasti kreativních průmyslů. Příprava implementace opatřenı́ ve spolupráci s klíčovými aktéry a partnerskými institucemi dle harmonogramu projektu.

Aktuality

Ohlasy k panelové diskuzi

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/mesto-univerzita-a-zastupci-kreativnich-prumyslu-diskutovali-o-prevenci-odlivu-talentu-z-olomouce/ https://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/olomouc/mesto-univerzita-a-lide-z-kreativnich-prumyslu-diskutovali

Panelová diskuze

V rámci aktuální fáze výzkumu motivací firem i jednotlivců pracujících a podnikajících v kulturních a kreativních průmyslech v Olomouci a okolí pořádáme v úterý 15. 10. od 16.00 panelovou diskuzi …

Průběžná zpráva

Během prvního pololetí 2019 proběhlo 12 tzv. kulatých stolů – intenzivních diskusních setkání se zástupci jednotlivých odvětví, které si kladly za cíl identifikovat hlavní silné stránky, slabé stránky a příležitosti …

Setkání v sídle TAČRu s Hasan Bakhshi (NESTA)

Dne 20. 6. 2019 byly zástupci našeho projektu pozvání do sídla TAČRu, cílem bylo setkání a krátké představení našeho projektu panu Hasanovi Bakhshi z NESTA. Hasan je odborník na analýzu …