Cíle projektu

Kvalitativnı́ analýza pracovních podmínek firem a jednotlivců podnikajících v oblasti kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a analýza souboru motivací vedoucích k rozhodování proč působit v regionu, anebo přesunout svoji činnost do jiných center.

Kvantitativnı́ analýza ekonomického potenciálu a jeho reálného uplatněnı́ v rámci olomoucké aglomerace. Datové a mapové zpracovánı́ pohybu pracovních sil v oblasti kreativních průmyslů ilustrující návaznost tendencı́ daného segmentu pracovního trhu na absolutorium sounáležitých oborů na jednotlivých VŠ.

Návrh opatřenı́ pro konkurenceschopnost aglomerace v oblasti kreativních průmyslů. Příprava implementace opatřenı́ ve spolupráci s klíčovými aktéry a partnerskými institucemi dle harmonogramu projektu.

Aktuality

Ohlasy tiskové konference k zahájení projektu v médiích

Tisková konference k zahájení projektu “Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu” měla silnou odezvu u lokálních i národních médií. http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/23423 https://olomouc.rozhlas.cz/olomouc-se-mela-stat-vice-vyhledavanym-turistickym-cilem-a-atraktivnim-mistem-7722882 https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/up-bude-intenzivneji-zkoumat-a-podporovat-kulturni-a-kreativni-prumysly/ …

Tisková konference k zahájení projektu

Ve středu 9. 1. 2019 se uskuteční tisková konference k zahájení projektu. Uskuteční se v prostorách jednoho z aplikačních garantů – Vault 42 v 10:00.

Spuštění webové prezentace kkp.upol.cz

Spustili jsme webovou prezentaci https://kkp.upol.cz/, která bude podávat aktuální informace o projektu Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu ( TL02000403 ) řešeného …